Uppdaterad
May 23, 2019. 09:42
Temperatur
-
°C
Vindhastighet
-
m/s
Vindriktning
-
°
Nederbörd
-
mm/idag
NO2
10
O3
70
PM 10
7

Rådhuset
NO2
25
O3
58
PM10
13

Dalaplan
NO2
22
O3
61

Bergsgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60