malmö Stad Vindriktningen vid Heleneholm i Malmö
(mätningen utförs på en meteorologisk mast på 24 meter)

Vindriktning mäts i intervallet 0 till 360 grader. När vinden kommer från norr är vindriktningen 0/360 grader. En vindriktning på 90 grader innebär att vinden kommer från ost respektive från syd när vindriktningen är 180 grader. När vinden kommer från väst är vindriktningen 270 grader.Vanligaste vindriktningen i malmö är från sydväst (225 grader). Vindar från kontinenten innebär oftast att bakgrundshalterna av luftföroreningar blir något högre i Malmö, beroende på intransport av förorenade luftmassor.
Se fler meteorologiska trender eller ladda ner senaste månadens data:
Temperatur Vindhastighet Nederbörd excel pdf
Åter till Skånekartan Åter till Skånekartan