malmö Stad Vindriktningen vid Heleneholm i Malmö
(mätningen utförs på en meteorologisk mast på 24 meter)

Vindriktning mäts i intervallet 0 till 360 grader. När vinden kommer från norr är vindriktningen 0/360 grader. En vindriktning på 90 grader innebär att vinden kommer från ost respektive från syd när vindriktningen är 180 grader. Vanligaste vindriktningen i malmö är från sydväst (225 grader). Vindar från kontinenten innebär oftast att bakgrundshalterna av luftföroreningar blir något högre i Malmö, beroende på intransport av förorenade luftmassor.
Se fler meteorologiska trender eller ladda ner senaste månadens data:
Temperatur Vindhastighet Nederbörd excel pdf
Åter till Skånekartan Åter till Skånekartan