malmö Stad Vindhastigheten vid Heleneholm i Malmö
(mätningen utförs på en meteorologisk mast på 24 meter)

Vindhastigheten
Medelvärdet för vindhastigheten över respektive timme (svart kurva). Den högsta vindhastighet som uppmäts under respektive timme (grå kurva).
Se fler meteorologiska trender eller ladda ner senaste månadens data:
Temperatur Vindriktning Nederbörd excel pdf
Åter till Skånekartan Åter till Skånekartan