malmö Stad Kvävedioxid (NO2) från mätstationen Dalaplan i Malmö
(mätningarna utförs i gatunivå på 3 meters höjd i ug/m3)

Kvävedioxid (NO2) har i Malmö mest lokalt ursprung, men det förekommer även en viss intransport. Den största kvävedioxidkällan i Malmö är trafiken. Vid ett tiotal gator i Malmö överskrids miljökvalitetsnormen för kvävedioxid 2006. I dag är halterna betydligt lägre och miljökvalitetsnormen har inte överskrideis sedan 2015 i Malmö. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner. Läs mer om kvävedioxid
Se fler trender från mätstationen Dalaplan i Malmö: O3 PM10
Åter till Skånekartan Åter till Skånekartan