Uppdaterad
April 22, 2021. 18:58
Temperatur
8
°C
Vindhastighet
2
m/s
Vindriktning
116
°
PM10
21

Trollebergsvägen
NO2
2
O3
80

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60