Uppdaterad
October 16, 2019. 23:47
Temperatur
15
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
7
O3
57
PM10
23

Trollebergsvägen
NO2
6
O3
48

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60