Uppdaterad
April 21, 2019. 10:20
Temperatur
10
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
33
O3
73
PM10
4

Trollebergsvägen
NO2
24
O3
50

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60