Uppdaterad
October 1, 2023. 17:08
Temperatur
16
°C
Vindhastighet
1
m/s
Vindriktning
229
°
NO2
12
O3
52
PM10
4

Trollebergsvägen
NO2
2
O3
36

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60