Uppdaterad
June 18, 2019. 16:49
Temperatur
23
°C
Vindhastighet m/s
Vindriktning °
NO2
20
O3
85
PM10
46

Trollebergsvägen
NO2
3
O3
84

Grand Hotel till Spyken
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60