Lund Vindhastigheten i Lund
(mätningen utförs på en meteorologisk mast på 25 meter)

Vindhastighet (m/s)
Se fler trender från mätstationen i Lund: Vindriktning Temperatur
Åter till Lundkartan Åter till Skånekartan