https://www.dagensluft.se Kvävedioxid i Lund
Lund Kvävedioxid från mätstationen i Lunds centrum
(mätningarna utförs i taknivå på 20 meters höjd i ug/m3)

Kvävedioxid (NO2) har i Lund mest lokalt ursprung, men det förekommer även en viss intransport. Den största kvävedioxidkällan i Lund är trafiken. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner.
Se fler trender från mätstationen i Lunds centrum: O3 PM10
Åter till Lundkartan Åter till Skånekartan