Lund Kvävedioxid från mätstationen vid Trollebergsvägen
(mätningarna utförs i gatunivå på 3 meters höjd i ug/m3)

Kvävedioxid (NO2) har i Lund mest lokalt ursprung, men det förekommer även en viss intransport. Den största kvävedioxidkällan i Lund är trafiken. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner.
Se fler trender från mätstationen vid Trollebergsvägen: O3 PM10
Åter till Lundkartan Åter till Skånekartan