Uppdaterad
April 15, 2024. 14:33
Temperatur
9
°C
Vindhastighet
4
m/s
Vindriktning
239
°
NO2
22
PM 10
16
PM 2.5
6

Drottninggatan
NO2
15
O3
52

Järnvägsgatan
NO2
18

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60