Uppdaterad
June 8, 2023. 09:57
Temperatur
16
°C
Vindhastighet
1
m/s
Vindriktning
30
°
NO2
7
PM 10
19
PM 2.5
12

Drottninggatan
NO2
9
O3
46

Järnvägsgatan
NO2
27

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60