Uppdaterad
August 26, 2019. 11:14
Temperatur
24
°C
Vindhastighet
2
m/s
Vindriktning
132
°
NO2
19
PM10
3

Drottninggatan
NO2
13
O3
57

Järnvägsgatan
NO2
19

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60