Uppdaterad
May 23, 2019. 08:50
Temperatur
11
°C
Vindhastighet
4
m/s
Vindriktning
286
°
NO2
32
PM10
-

Drottninggatan
NO2
20
O3
60

Järnvägsgatan
NO2
32

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60