Uppdaterad
March 25, 2019. 16:57
Temperatur
9
°C
Vindhastighet
5
m/s
Vindriktning
71
°
NO2
17
PM10
4

Drottninggatan
NO2
12
O3
69

Järnvägsgatan
NO2
12

S Stenbocksgatan
Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 30 30 - 60 > 60