Helsingborg Partiklar (PM 2.5) från mätstationen vid Drottninggatan
(mätningarna utförs i gatunivå på 3 meters höjd i ug/m3)

Partiklar (PM 2.5) är partiklar som är 2.5 µm eller mindre. I Helsingborg ger trafiken och intransport av förorenade luftmassor upphov till de högsta halterna av partiklar. Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökningar av lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.
Se fler trender från mätstationen i Helsingborg: PM 10 NO2
Åter till Helsingborgskartan Åter till Skånekartan