Helsingborg Kvävedioxid (NO2) från Södra Stenbocksgatan
(mätningarna utförs i gatunivå på 3 meters höjd i ug/m3)

Kvävedioxid (NO2) har i Helsingborg mest lokalt ursprung, men det förekommer även en viss intransport.  Den största kvävedioxidkällan i Helsingborg är trafiken. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner.
Se trender från mätstationen vid Drottninggatan i Helsingborg: NO2 PM10
Åter till Helsingborgskartan Åter till Skånekartan