Malmö Stad NO2 från mätstationen på Söderåsen Luftvardsforbunder
(mätningarna utförs på 3 meters höjd i ug/m3)

Kvävedioxid (NO2) är i Vavihill mest intransport. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner. Miljöförvaltningen i Malmö bedriver kvävedioxidmätningen vid Vavihill finansierat av Skånes Luftvårdsförbund.
Se fler trender från mätstationen Vavihill på Söderåsen: PM10
Åter till Skånekartan Åter till Skånekartan