Malmö Stad NO2 från mätstationen på Söderåsen Luftvardsforbunder
(mätningarna utförs på 5 meters höjd i ug/m3)

Kvävedioxid (NO2) är i Hyltemossa mest intransport. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner. Miljöförvaltningen i Malmö bedriver kvävedioxidmätningen vid Hyltemossa finansierat av Skånes Luftvårdsförbund.
Åter till Skånekartan Åter till Skånekartan