malmö Stad Kvävedioxid från mätstationen Bergsgatan i Malmö
(mätningarna utförs i gatunivå på 3,5 meters höjd i ug/m3)

Kvävedioxid (NO2) har i Malmö mest lokalt ursprung, men det förekommer även en viss intransport.  Den största kvävedioxidkällan i Malmö är trafiken. Vid ett tiotal gator i Malmö överskrids miljökvalitetsnormen för kvävedioxid, bland annat vid Amiralsgatan och Södra Förstadsgatan.  Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner.
Läs mer om kvävedioxid
Se fler trender från mätstationen Bergsgatan i Malmö: O3
Åter till Skånekartan Åter till Skånekartan