Landskrona Partiklar (PM 10) från mätstationen i Landskrona
(mätningarna utförs i gatunivå på 3 meters höjd i ug/m3)

Partiklar (PM 10) är partiklar som är 10 µm eller mindre. I Landskrona ger trafiken och intransport av förorenade luftmassor upphov till de högsta halterna av partiklar. Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökningar av lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar.
Se fler trender från mätstationen i Landskrona: O3 NO2
Åter till Skånekartan