Landskrona Kvävedioxid (NO2) från mätstationen i Landskrona
(mätningarna utförs i taknivå på 20 meters höjd i ug/m3)

Kvävedioxid (NO2) har i Landskrona mest lokalt ursprung, men det förekommer även en viss intransport.  Den största kvävedioxidkällan i Landskrona är trafiken. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner.
Se fler trender från mätstationen i Landskrona: O3 PM 10
Åter till Skånekartan