Trelleborg Kvävedioxid (NO2) från mätstationen i Trelleborg
(mätningarna utförs i gatunivå på 3 meters höjd i ug/m3)

Kvävedioxid (NO2) har i Trelleborg mest lokalt ursprung, men det förekommer även en viss intransport.  Den största kvävedioxidkällan i Trelleborg är trafiken. Kvävedioxid försämrar lungfunktionen och kan förvärra astma- och allergireaktioner.
Se fler trender från mätstationen i Trelleborg: PM 10
Åter till Skånekartan