Naturvårdsverket Partiklar från mätstationen på Söderåsen LTH
(mätningarna utförs på 3 meters höjd i ug/m3)

Partiklar (PM 10) är partiklar som är 10 µm eller mindre. I Vavihill är intransport av förorenade luftmassor upphov till de högsta halterna av partiklar. Partiklar i utomhusluft har visat sig vara en bidragande orsak till ökningar av lungsjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. LTH bedriver partikelmätningen (PM 10) vid Vavihill finansierat av Naturvårdsverket.
Se fler trender från mätstationen Vavihill på Söderåsen: NO2
Åter till Skånekartan Åter till Skånekartan