Uppdaterad
December 14, 2017. 06:53
NO2
8
O3
47

Helsingborg
NO2
-

Söderåsen
NO2
11
O3
49

Landskrona
NO2
4
O3
46

Lund
NO2
9
O3
52

Malmö
NO2
22

Trelleborg
PM 10
12

PM 10
-

PM 10
-

PM 10
9

PM 10
6

PM 10
-

Låga
halter
Måttliga
halter
Höga
halter
O3 < 60 60 - 100 > 100
NO2 < 40 40 - 90 > 90
PM 10 < 20 20 - 50 > 50